Witamy w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Seattle!

Welcome to Consulate of the Republic of Poland in Seattle (Washington State)

  • Facilitation of cultural exchange and relations with Poland
  • Tourism, science and business investment promotion
  • Consular Services for Polish Citizens visiting or residing in Washington State, including legalization of some documents for use in Poland, emergency assistance for Polish travelers and coordination of consular passport outreach to Seattle.

The last passport service in Seattle took place on September 16 -17, 2022. The NEXT visit is not yet announced.

Dyżur konsularny związany WYŁĄCZNIE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW O PASZPORT odbywa się w siedzibie Domu Polskiego pod adresem 1714 18th Ave, Seattle, WA 98122.

Obowiązują zapisy: Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: la.dyzury@msz.gov.pl

W temacie proszę wpisać DYŻUR W SEATTLE a w treści następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu
  3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego Aktu Urodzenia dziecka (oryginał przynieść na spotkanie)
  4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych).
  5. OPŁATY: przyjmowane są wyłącznie w formie money orders lub czeków kasjerskich (nie akceptujemy gotówki lub czeków osobistych) wystawionych dla CONSULATE GENERAL OF POLAND IN LOS ANGELES
  6. Na spotkanie paszportowe należy stawić się z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem paszportowym, do pobrania: https://www.gov.pl/web/usa/sprawy-paszportowe-informacje-ogolne
  7. Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane na dyżur otrzymają droga mailową potwierdzenie wizyty z dokładną godziną spotkania. Osoby niezapisane nie będą przyjmowane.

paszportbio120

UWAGA: Przed zapisem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacją paszportową umieszczoną na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/usa/paszporty

To view past and current events please visit Facebook page https://www.facebook.com/polishconsulseattle