Consular Services

 CONSULAR SERVICES

 • Facilitation of cultural exchange and relations between Washington State & Poland
 • Tourism and business investment promotion
 • Consular Services for Polish Citizens visiting or residing in Washington State, including legalization of some documents for use in Poland, emergency assistance for Polish travelers and coordination of consular passport outreach to Seattle.

PLEASE NOTE:

Polish passports, citizenship and visa applications are processed by the Consulate General of Poland in Los Angeles.
For passport information click here.
For visa information click here.
For citizenship information click here.

The last passport service in Seattle occured on September 24-25, 2021. The next one is not scheduled yet. 

Dyżur konsularny związany WYŁĄCZNIE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW O PASZPORT,

  • 24 września 2021 (piątek)  w godz. 9.00 – 18.00
  • 25 września 2021 (sobota)  w godz. 9:00 – 13.00

w siedzibie Domu Polskiego pod adresem 1714 18th Ave, Seattle, WA 98122. 

Obowiązują zapisy: Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

W temacie proszę wpisać DYŻUR W SEATTLE a w treści następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko
 2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu
 3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego Aktu Urodzenia dziecka (oryginał przynieść na spotkanie)
 4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych).

For additional information please visit: http://www.losangeles.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/